Realizacje

Kolejny album w naszej kolekcji

Album, dzięki zachowanym archiwalnym zdjęciom, dokumentuje przemiany, jakie na przestrzeni kilkudziesięciu lat dokonały się w Farze Kolbuszowskiej, w 2007 roku podniesionej do godności Kolegiaty.
Przedstawia m.in. wnętrze, polichromię, ołtarze, pamiątkowe tablice, a także inne lokalizacje, takie jak plebania czy cmentarz parafialny.