Resovia Sacra 25(2018)

35,00 

Interdyscyplinarne czasopismo wydawane raz w roku przez Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

Autor/Autorzy: Praca zbiorowa

ISSN 1234-8880

Stron: 504
Oprawa: miękka, klejona
Format: 170 × 240 mm
Rok wydania: 2019

 

  Czas realizacji zamówienia 2-4 dni
Opis

„Resovia Sacra” – czasopismo

“Resovia Sacra” to interdyscyplinarne czasopismo wydawane raz w roku przez Instytut Thaologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Publikacje wchodzące w skład “Resovia Sacra” odnoszą się do szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem teologii i filozofii, a także prawa kanonicznego oraz historii kościelnej i ogólnej. Treść każdego tomu jest zwykle podzielona na następujące sekcje: artykuły naukowe, sprawozdania oraz recenzje książek. Niektóre numery zawierają artykułu pokonferencyjne.

Czasopismo przyjmuje artykuły napisane w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Nadesłane artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą double blind peer-review. Autorzy artykułów pochodzą z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, szczególnie z krajów sąsiednich, tj. Ukrainy i Słowacji. Znaczna liczba autorów związana jest z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie i innymi ośrodkami badawczymi w Rzeszowie i regionie. W rzeczywistości “Resovia Sacra” ugruntowała swoją pozycję nie tylko wśród czasopism naukowych Rzeszowa i regionu, ale także wśród szeroko pojętych polskich czasopismach naukowych zajmujących się naukami humanistycznymi. Dla miejscowej społeczności teologiczno-filozoficznej, historycznej i prawniczej czasopismo stało się ważnym miejscem publikowania dorobku naukowego oraz miejscem  dialogu naukowego i wymiany wyników badań naukowych

Kolegium Redakcyjne

ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL (redaktor naczelny), ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (z-ca redaktora naczelnego), ks. dr Marcin Nabożny (sekretarz), ks. dr Andrzej Cypryś, ks. dr Wiesław Matyskiewicz, ks. dr Marek Story