GILGAL. Biblia – Archeologia – Teologia

55,00 

Autor: Ks. Dariusz Dziadosz – dr hab. nauk teologicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych, w ramach Sekcji Nauk Biblijnych w Instytucie Nauk Teologicznych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca przedmiotów biblijnych w Instytucie Teologicznym w Przemyślu oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

ISBN: 978-83-67230-21-6
Objętość:
696 str.
Rodzaj oprawy: całopapierowa, twarda, szyto-klejona
Format: B5 160 × 230 mm
Rok wydania: 2022

Na stanie

  Czas realizacji zamówienia 3-4 dni
Opis

GILGAL. Biblia – Archeologia – Teologia
Studium historyczno-krytyczne deuteronomi(sty)cznych tradycji o podboju Kanaanu

Rozprawa Dariusza Dziadosza to pierwsze tak obszerne i całościowe opracowanie najwcześniejszej, zarówno przedizraelskiej, jak izraelskiej historii Gilgal.

Wąskie aspekty tej złożonej problematyki, skupione dotychczas przede wszystkim na topografii i archeologii oraz religijno-kultycznej roli Gilgal, zostały umiejętnie połączone z analizą literackiej i teologicznej rekonstrukcji tradycji na temat tego miejsca, która znalazła wyraz w deuteronomi(sty)-
cznym dziele historycznym.

W ten sposób perspektywy i badania diachroniczne zostały wzbogacone o nowatorskie konkluzje z zakresu badań synchronicznych – i właśnie to przesądza o wielkiej wartości naukowej tej monografii.

ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Obecna monografia o Gilgal jest bardzo rozległym i wyczerpującym studium na temat tego miejsca wzmiankowanego wielokrotnie w Biblii.

Autor podzielił opracowanie na dwie zasadnicze części. W pierwszej stara się dotrzeć do historycznej miejscowości poprzez omówienie najpierw ciekawej etymologii tego określenia, które kojarzy się w języku hebrajskim z toczeniem, np. kamieni, czy też kamiennym kręgiem. Następnie analizuje zawarte w Biblii wskazówki topograficzne dotyczące Gilgal […] i prezentuje dotychczasowe poszukiwania archeologiczne, które podjęto w celu ustalenia dokładnej lokalizacji tego miejsca.

W drugiej części rozprawy zajął się religijną i teologiczną rolą Gilgal w tekstach dotyczących przedmonarchicznej epoki Izraela.

Rozprawa jest jedynym tego rodzaju opracowaniem naukowym w literaturze światowej.

ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas

Informacje dodatkowe
Liczba stron

696

ISBN

978-83-67230-21-6

Format

B5 160 × 230 mm

Rok wydania

2022

Rodzaj oprawy

całopapierowa, twarda, szyto-klejona